tìm hiểu spinner

Người tạo ra Fidget spinner và câu chuyện uất ức

Chính xác thì, nếu có đủ khả năng tài chính để bảo vệ sáng chế của mình, Hettinger đã có trong tay hàng triệu USD.